สุขภาพ

ออกกำลังกายชะลอข้อเข่าเสื่อมได้จริงหรือ

ทำไมจึงเกิดอาการปวดข้อเข่า

             ข้อเข่า เป็นส่วนที่มีการเสื่อมสภาพได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากจะต้องรับน้ำหนักตัวมาก และมีการเคลื่อนไหวมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมการนั่งของคนไทย เช่น พับเพียบ ขัดสมาธิ นั่งยองๆ ทำให้เกิดการสึกหรอได้มากกว่าปกติ โดยเฉพาะในผู้ที่สูงอายุมีน้ำหนักตัวมาก

              ปัญหาของข้อเข่าเสื่อมจึงเป็นปัญหาหลักๆในผู้สูงอายุ การออกกำลังกายจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกประการหนึ่ง เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่าทำหน้าที่ให้หัวเข่าเคลื่อนไหว ยึดเข่าทำให้เกิดความแข็งแรง ปกป้องไม่ให้ข้อเข่าเสื่อมสภาพและอักเสบ

การออกกำลังกายถูกวิธีช่วยชะลอข้อเข่าเสื่อม

                หากมีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม เกิดการอักเสบของข้อเข่าซึ่งเป็นสาเหตุให้กล้ามเนื้อหัวเข่าอ่อนแรง และการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเป็นสาเหตุให้ข้อเข่ามีการอักเสบ การออกกำลังกายจึงช่วยให้กล้ามเนื้อหัวเข่าแข็งแรง ถ้าหากคนสูงอายุที่ยังไม่มีการอักเสบของข้อเข่าถ้าหากได้มีการออกกำลังกายจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เท่ากับป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบและป้องกันการเสื่อมของข้อเข่า

การออกกำลังกายเพื่อให้ข้อเข่าเสื่อมหายปวด

                ผู้ที่มีอาการปวดเข่าจึงควรมีการบริหารกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงและมีความทนทานในการใช้งาน การบริหารกล้ามเนื้อที่สามารถทำได้ เช่น ท่านั่ง ท่านอน หรือท่ายืนก็ได้ และขึ้นอยู่กับอาการปวด อักเสบของข้อ การบริหารจะมีความยากง่ายที่แตกต่างกัน

  • ท่าที่ 1 นอนหงายโดยนำหมอนมาวางไว้ที่เข่า แล้วทำการเหยียดเข่าตรง ให้นับ 1-10 โดยท่านี้สามารถทำในช่วงแรกที่กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงมาก
  • ท่าที่ 2 นั่งชิดกับพนักเก้าอี้แล้วเหยียดเข่าให้ตรงจากนั้นกระดกข้อเท้าขึ้นและเกร็งค้างไว้โดยให้นับ 1-10 แล้วจึงเปลี่ยนข้าง
  • ท่าที่ 3 นั่งไขว้ขาโดยขาที่อยู่ด้านล่างจะต้องเกร็งและเหยียดให้ตรงเท่าที่จะทำได้ โดยเกร็งแล้วนับ 1-10 โดยทำสลับข้าง โดยท่านี้จะฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าขา

การใช้ช้อเข่าอย่างถูกวิธี

  • ควบคุมน้ำหนักโดยไม่ให้มีน้ำหนักมากจนเกินไป
  • เลี่ยงกิจกรรมที่จะต้องงอเข่า พับเพียบ ขัดสมาธิ หรือการนั่งยอง
  • ขึ้นลงบันไดเท่าที่จำเป็น ไม่ควรขึ้น-ลงบ่อยๆ
  • การเลือกชนิดและประเภทในการออกกำลังกายจะต้องเลือกที่ไม่มีผลกระทบต่อเข่า เช่น ปั่นจักรยาน เดิน ว่ายน้ำ
  • ควรหมั่นบริหารกล้ามเนื้อรอบเข่าให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ลดแรงในการกระทำต่อข้อ

สามารถดูเคล็ดลับเกี่ยวกับการรักษาได้ที่ bim100apco.com/bim100-Diseases/ข้อเข่าเสื่อม.html