สุขภาพ

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองรักษาอย่างไร

               มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบได้บ่อยและคร่าชีวิตคนไทยเป็นอับดับต้นๆ โดยต่อมน้ำเหลืองเป็นระบบน้ำเหลืองของร่างกายมีหน้าที่ต่อสู้เชื้อโรคที่ประกอบไปด้วยเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันหรือทำลายเชื้อโรค ซึ่งต่อมน้ำเหลืองจะมีอยู่ทั่วร่างกาย เช่น ขาหนีบ เต้านม ลำคอ รักแร้

                โดยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด (NHL) และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด (HD) ซึ่งอาการที่แสดงออกของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง คือ การเกิดอาการบวมที่ต่อมน้ำเหลือง โดยส่วนมากจะเริ่มจากบริเวณคอ รักแร้ ขาหนีบ แต่จะไม่มีอาการเจ็บร่วม นอกจากอาการดังกล่าวก็อาจจะมีอาการอื่นๆควบคู่ไปด้วย เช่น

 • เหงื่อออกในตอนกลางคืน
 • รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย
 • มีไข้ หนาวสั่น ไอเรื้อรัง
 • เบื่ออาหาร น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาหตุ
 • เป็นแผลและเลือดออกได้ง่าย

ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะมี 4 ระยะ ดังนี้

 • ระยะแรก จะมีรอยโรคที่ต่อมน้ำเหลืองหรือนอกต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณเดียว
 • ระยะที่สอง จะมีรอยโรคที่ต่อมน้ำเหลืองหรือนอกต่อมน้ำเหลือง 2 ตำแหน่งขึ้นไป
 • ระยะที่สาม จะมีรอยโรคที่ต่อมน้ำเหลืองหรือนอกต่อมน้ำเหลือง ที่อยู่คนละด้านของกระบังลม
 • ระยะที่สี่ มีรอยโรคกระจายออกไปเกินตำแหน่งเริ่มต้นที่พบ เช่น บริเวณไข่กระดูก ปอด หรือตับ

วิธีการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง     

 • ใช้ยาปฏิชีวนะใน NHL บางชนิด
 • รักษามะเร็งด้วยการใช้ยาเคมีบำบัด
 • รักษามะเร็งด้วยการฉายรังสี
 • การรักษามะเร็งด้วยแอนตี้บอดี้
 • การรักษามะเร็งด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด