สุขภาพ

การรักษามะเร็งเต้านม

               สำหรับมะเร็งเต้านมถือเป็นโรคอันดับต้นๆที่อันตรายสำหรับผู้หญิง ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดการลุกลามมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ถ้าหากเป็นมะเร็งเต้านมกระบวนการแรกที่ต้องทำก็คือการผ่าตัดโดยจะต้องทำตั้งแต่ขั้นแรกเพื่อไม่ให้เกิดการเป็นโรคซ้ำขึ้นมาในภายหลัง โดยการผ่าตัดเป็นการกำจัดก้อนเนื้อมะเร็งรวมถึงเนื้อเยื่อที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

                ความเป็นจริงการรักษามะเร็งเต้านมมีหลายวิธีซึ่งจะต้องดูปัจจัยที่มีผลต่อการรักษา โดยประกอบไปด้วย ผลการตรวจชิ้นเนื้อ ประเภทของมะเร็ง ความรุนแรงของโรค สุขภาพและความต้องการที่จะรักษาของผู้ป่วย

  1. การผ่าตัดจะเหมาะกับผู้ป่วยระยะเริ่มต้น โดยการผ่าตัดแบ่งได้เป็น 2 วิธี
  • การผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด เป็นการผ่าตัดโดยนำเต้านมข้างที่มีก้อนเนื้อร้ายออกทั้งเต้า แต่ถ้าหากตรวจพบเซลล์มะเร็งแพร่กระจายเข้าไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ ก็จะทำการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกไปพร้อมๆกัน
  • การผ่าตัดแบบสงวนเต้านม เป็นการผ่าเฉพาะส่วนที่เป็นก้อนเนื้อร้ายออก ไม่ได้ตัดเต้าออกทั้งหมดซึ่งจะเหลือเต้านมไว้เหมือนเดิมโดยการผ่าตัดวิธีนี้จะต้องมีการฉายแสงควบคู่กันไป จึงจะให้ผลที่ใกล้เคียงกับการผ่าตัดเต้าออกทั้งหมด
  1. การฉายรังสี เป็นการฉายรังสีที่ต้องใช้พลังงานสูงเข้าไปเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งหรือป้องกันเซลล์มะเร็งเติบโต ทำให้มะเร็งที่ได้รับรังสีตาย จะช่วยลดขนาดของก้อนเนื้อให้มีขนาดเล็กลง แต่ก็อาจจะมีผลกับเซลล์เนื้อเยื่อที่ปกติบริเวณที่โดนฉายรังสี
  2. การรักษาด้วยเคมีบำบัด เป็นการใช้ยาหลายรูปแบบทั้งยารับประทานและยาฉีด เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกหรือเป็นการทำลายเซลล์มะเร็งในร่างกาย โดยปัจจุบันการรักษาด้วยเคมีบำบัดเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะตัวยาจะมีผลต่อเซลล์มะเร็งโดยตรง
  3. การรักษาด้วยฮอร์โมน เป็นการรักษาที่ผู้ป่วยมีเนื้อเยื่อมะเร็งเต้านมที่มาจากการกระตุ้นจากฮอร์โมนโดยจะต้องตัดชิ้นเนื้อไปทำการตรวจก่อน โดยเป็นการรักษามะเร็งโดยใช้ยาเพื่อเข้าไปยับยั้งการทำงานของฮอร์โมนบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมะเร็ง เช่นฮอร์โมนเพศหญิง

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษามะเร็ง www.caherbal.com